Estalmat

INICIOESTALMATMiguel de Guzmán (1936-2004)Articulos sobre ESTALMATSeminarios de ActividadesESTALMAT en el ICM 2006Matemáticas al SprintMatemáticas al Esprint 2021Matemáticas al Esprint 2020Matemáticas al Esprint 2019Matemáticas Al Esprint 2018Matemáticas al Esprint 2017Problemas Al Esprint de Diciembre de 2016Problemas Al Esprint de Diciembre de 2015Problemas Al Esprint de Diciembre de 2014Problemas Al Esprint de Diciembre de 2013Problemas Al Esprint de Diciembre de 2012Problemas Al Esprint de Diciembre de 2011Problemas Al Esprint de Diciembre de 2010 PrimeroProblemas Al Esprint de Diciembre de 2010 SegundosProblemas Al Sprint de Diciembre de 2010 VeteranosProblemas Al Esprint de Diciembre de 2009 PrimeroProblemas Al Esprint de Diciembre de 2009 SegundoProblemas Al Esprint de Diciembre de 2008 PrimeroProblemas Al Esprint de Diciembre de 2008 SegundoVídeosDia de la mujer y la ciencia 2021
El Projecte EsTalMat
Marta Berini  

La FEEMCAT i la SCM han signat un conveni amb la Real
Academia de Ciencias i amb la Fundación Vodafone amb
l'objectiu de posar en marxa a partir d'aquest curs 2003-04 el
projecte "Estímul del Talent Matemàtic (EsTalMat)"
amb nois i noies que cursin 1r i 2n d'ESO. Aquest projecte
porta ja 5 anys realitzant-se a la Comunitat de Madrid i està
dirigit pel professor Miguel de Guzmán que va ser qui es va
posar en contacte amb totes les associacions de professors de
matemàtiques de les Comunitats Autònomes per informar-los de
la voluntat de la Fundación Vodafone d'ampliar la subvenció a
les que estiguessin interessades en implantar-lo a la seva
comunitat.
La finalitat del projecte EsTalMat és detectar,
estimular, potenciar i orientar les capacitats matemàtiques de
nois i noies amb un especial talent per les matemàtiques, però
sense treure'ls del seu entorn escolar.
Atès que sabem que
a la nostra comunitat educativa existeixen estudiants amb una
excepcional dotació intel·lectual per a les matemàtiques i que
possiblement puguin passar desapercebuts o estiguin desatesos
a causa de la impossibilitat del professorat de dedicar-los
més atenció, es va creure convenient i positiu signar aquest
conveni amb la convicció de que és la manera d'impulsar el
rendiment del conjunt de 25 nois i noies que van ser
seleccionats d'entre els 213 que es varen presentar a una
prova realitzada el passat mes de maig.
Cada dissabte de
10 h a 13 h i durant dos cursos, a la Facultat de Matemàtiques
i Estadística de la UPC, reben unes classes sobre temes no
curriculars que els ajuden a potenciar i desenvolupar uns
coneixements, raonaments i estratègies de resolució de
problemes que creiem els permetran adquirir una gran capacitat
matemàtica en la inducció, deducció, abstracció i raonament
lògic. No es tracta de fer-los avançar en les matèries pròpies
dels cursos específics de l'ensenyament reglat, sinó de
subministrar-los orientacions que permetin facilitar el
desenvolupament del seu talent matemàtic especial.


El professorat que imparteix les classes va ser proposat
per les diferents associacions de la Feemcat i per la SCM
d'entre els que porten treballant molts anys en els diferents
concursos (Cangur, Fem Matemàtiques) que organitzen les dues
societats i varen fer un "stage" de 2 dies a Vilanova i la
Geltrú on el professorat que porta l'experiència a la
Universitat Complutense va donar informació sobre com s'havia
dut a terme el projecte a la Comunitat de Madrid.
La prova
de selecció es va preparar conjuntament entre els professors
de Madrid i de Catalunya (la podeu consultar al web) i va
permetre fer una primera selecció de 25 alumnes a qui el
professorat va entrevistar, així com a les seves famílies, per
tal de que acceptessin el compromís de venir cada dissabte a
les classes i que aquesta no fos una activitat no desitjada
per la família o per l'alumne.
El dia 27 de setembre es va
fer l'acte d'inauguració oficial del projecte a l'Institut
d'Estudis Catalans. Va presidir l'acte el Sr. Ramon Farré,
Secretari General del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i completaven la mesa d'autoritats el
Sr. Manuel Ripoll, director general de la Fundación Vodafone,
el professor Claudi Alsina, Director General d'Universitats,
el professor Miguel de Guzmán de la Academia de Ciencias i els
presidents de la SCM Carles Casacuberta i de la Feemcat, Joan
Gómez. En acabar l'acte els nois i noies amb dos professors i
dos monitors varen sortir cap a Vallcàrquera a passar dos dies
junts i poder començar a conèixer-se.
El dia 4 d'octubre
es varen iniciar les classes i el professorat que ha anat fent
les sessions dels dissabtes està encantat de com es
desenvolupen les classes, per l'interès que mostren els
alumnes i per la capacitat d'aprendre que tenen aquestes noies
i aquest nois que componen la primera propoció
d'EsTalMat.
Si voleu més informació la podeu trobar al web
http://www.estalmat.org/ on, entre altres
coses, trobareu ja la convocatòria per a la fase de selecció
per a la segona promoció. A veure si animeu alguna noia o
algun noi a
participar-hi!


Marta Berini, coordinadora del
projecte